Giá cà phê nội địa ngày 20/12/2013

THỊ TRƯỜNG GIÁ  
London 01/2014 1,690
London 03/2014 1,684
New York ICE 03/14(cents)  113.75
Đắk Lăk xô – Giá dân bán(VND/kg)  34,200
Đắk Lăk xô – Cty phát(VND/kg) 34,400
Tỷ giá thị trường USD/VND 21,090
Giá G2, 5% HCM(VND/kg) 35,400
Giá G2, 5% HCM(USD/MT)  1,709
Trừ lùi FOB HCM G2 5%  T3+0

Ghi chú

  • Giá hàng xô tại các tỉnh Lâm Đồng, Gia Lai, Daknông, Kontum có thể xem tương đương với giá thị trường Đắk Lăk. 
  • Giá hàng xô dân bán cho đại lý thường thấp hơn 200-300VND/kg so với hàng công ty mua của đại lý.  
Advertisements
This entry was posted in TIN CÀ PHÊ and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s