Giá cà phê nội địa ngày 04/10/2013

THỊ TRƯỜNG GIÁ +/-
London 11/2013 1,703 +34
London 01/2014 1,693 +31
New York ICE 12/13(cents)  115.35  +0.90
Đắk Lăk xô – Giá dân bán(VND/kg)  36,700
+400
Đắk Lăk xô – Cty mua(VND/kg) 36,900 +400
Tỷ giá thị trường USD/VND 21,100 0
Giá G2, 5% HCM(VND/kg) 37,900 +400
Giá G2, 5% HCM(USD/MT)  1,826
+19
Trừ lùi FOB HCM G2 5%  T11+120 -20

Ghi chú

  • Giá hàng xô tại các tỉnh Lâm Đồng, Gia Lai, Daknông, Kontum có thể xem tương đương với giá thị trường Đắk Lăk. 
  • Giá hàng xô dân bán cho đại lý thường thấp hơn 200-300VND/kg so với hàng công ty mua của đại lý.  
Advertisements
This entry was posted in TIN CÀ PHÊ and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s